Waveriders 1st Wave - 2 weeks

Valpene har blitt 2 uker. Alle har doblet vekten sin eller mer. Noen har åpnet øynene og i løpet av få dager vil vi se alle med åpne øyne. Regner med at valpene vil utvikle seg raskt nå den neste uken.

The puppies are 2 weeks today. All of them have doubled their weight or more. Some have opened their eyes and in a few days we will see everyone with open eyes. The puppies will develop quickly now the next week.